Projekt EU


EU

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013223

Název projektu:

Pavel Vajda - vzdělávání zaměstnanců II.

Informace o projektu:

Pan Pavel Vajda pro své zaměstnance připravil tento projekt, který řeší dostatečně nevyhovující úroveň znalostí, dovednosti a kompetencí zaměstnanců.
Školení budou probíhat v těchto oblastech:
- obecné IT,
- měkké a manažerské dovednosti,
- technické a jiné odborné vzdělávání.
Projekt poběží 24 měsíců, po tuto dobu bude probíhat školení v oblasti měkké a manažerské dovednosti.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků. Výstupem projektu bude 15 podpořených osob, z nichž 3 budou ve věku 54+ let.