Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004470

Název projektu:

Pavel Vajda - školení zaměstnanců

Informace o projektu:

Žadatelem projektu je fyzická osoba Pavel Vajda. Předmětem projektu je školení pro 12 osob v těchto oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, technické a jiné odborné vzdělávání. Školení bude realizováno na území Moravskoslezského kraje. Projekt potrvá 2 roky. Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců.