Pytlované směsi

Pytlované směsi

Suché maltové směsi se dodávají v pytlích po 25-30kg, v již přesném poměru kameniva, pojiva a  přísad. Stačí je pouze ručně nebo v míchačce smíchat s vodou daného množství a malta,beton či lepidlo jsou připraveny pro použití.

- Cement
- Vápno
- Sádra
- Zdící malty
- Omítky pro ruční a strojní zpracování
- Štukové omítky
- Sanační omítky
- Cementové potěry a stěrky
- Sádrové lité potěry a stěrky
- Lepidla
- Spárovačky