Ostatní
 • Gajgry
 • Drenážní hadice
  - různé průměry perforovaných hadic
  - různé průměry neperforovaných hadic
 • Odpadní systémy:
  - potrubí KG - kolena, odbočky, přesuvky, nátrubky, čistící tvarovky, zátky, víčka, přechodky litina/PVC, přechodky PVC/kamenina, redukce, poklopy, klapky a jiné
  - potrubí HT
 • Geotextílie